24 مورد ( از 1 تا 20)
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه 1396/1/20 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور...
بازدید : 2073 تاریخ درج : 1396/1/27
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه 1396/1/20 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانو...
بازدید : 2390 تاریخ درج : 1396/1/27
اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال 1395 (تصویبنامه شماره 42379/ت52982هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 1395/4/9 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و...
بازدید : 3102 تاریخ درج : 1395/4/15
اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران د...
بازدید : 2987 تاریخ درج : 1395/4/15
مصوبه شماره 29931/ت 52982 ه مورخ 13/3/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 9/3/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ...
بازدید : 3102 تاریخ درج : 1395/3/16
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ در خصوص فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۳۴۹۲۵/ت۵۱۸۸۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱ هیأت وزیران) سازما...
بازدید : 4678 تاریخ درج : 1394/4/5
ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹4 مصوبه شماره 161091/ت51735 ه مورخ 1393/12/27   هيئت وزيران در جلسه 27/ ۱۲/ ۱۳۹3 به پيشنهاد شماره169631 مورخ 1393/12/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور&n...
بازدید : 11063 تاریخ درج : 1394/1/9
بسمه تعالی   تصويبنامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيأت وزيران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۲ به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انس...
بازدید : 3551 تاریخ درج : 1393/1/23
تعيين ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹۳ (تصويبنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هيأت وزيران) هيئت وزيران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ...
بازدید : 6305 تاریخ درج : 1392/12/22