5 مورد ( از 1 تا 5)
اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال 1395 (تصویبنامه شماره 42379/ت52982هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 1395/4/9 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و...
بازدید : 3034 تاریخ درج : 1395/4/15
اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران د...
بازدید : 2906 تاریخ درج : 1395/4/15
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ در خصوص فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۳۴۹۲۵/ت۵۱۸۸۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱ هیأت وزیران) سازما...
بازدید : 4620 تاریخ درج : 1394/4/5