9 مورد ( از 1 تا 9)
مصوبه شماره 29931/ت 52982 ه مورخ 13/3/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 9/3/1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ...
بازدید : 3057 تاریخ درج : 1395/3/16
ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹4 مصوبه شماره 161091/ت51735 ه مورخ 1393/12/27   هيئت وزيران در جلسه 27/ ۱۲/ ۱۳۹3 به پيشنهاد شماره169631 مورخ 1393/12/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور&n...
بازدید : 11007 تاریخ درج : 1394/1/9
بسمه تعالی   تصويبنامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هيأت وزيران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۲ به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انس...
بازدید : 3508 تاریخ درج : 1393/1/23
تعيين ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹۳ (تصويبنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هيأت وزيران) هيئت وزيران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ...
بازدید : 6265 تاریخ درج : 1392/12/22