79 مورد ( از 1 تا 20)
شماره 166431 مورخ 28/12/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شن...
بازدید : 763 تاریخ درج : 1396/1/1
قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)   پیشگفتار آخرین اصلاحیه قانون مالیا0ت‌های مستقیم كه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر به اهمیت...
بازدید : 662 تاریخ درج : 1395/3/7
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱مجلس شورای اسلامی) ماده واحده - قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود: بند ۱- متن زیر ب...
بازدید : 595 تاریخ درج : 1395/3/7
بازدید : 472 تاریخ درج : 1395/3/5
قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور (مصوبه مورخ 25/12/1394 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشو...
بازدید : 453 تاریخ درج : 1394/12/29
قانون بودجه سال 1394 کل کشور (مصوب 12/12/1393 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد...
بازدید : 1673 تاریخ درج : 1393/12/13
قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌ فصل‌ اول‌ ـ كليات‌      ماده‌1ـ كاربرد:     الف‌ ـ اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيي...
بازدید : 920 تاریخ درج : 1393/8/15
قانون تفسیر تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. قانون تفسیر تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب ا...
بازدید : 1192 تاریخ درج : 1393/2/18
بسمه‌ تعالی     حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی   ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران   عطف به نامه شماره 149545 مورخ 1392/9/17 در اجرای اصل 123 قانون اسا...
بازدید : 1164 تاریخ درج : 1392/11/24
  ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید: تبصره۱ـ متن زیر جایگزین بند (۷ـ۲) قانون بودجه سال ...
بازدید : 916 تاریخ درج : 1392/10/5
قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  ماده واحده ـ در تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ کلمه «می‌گردد» حذف...
بازدید : 960 تاریخ درج : 1392/9/22