18 مورد ( از 1 تا 18)
لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 متن کامل این مصوبه هیات وزیران به‌شرح ذیل است: مقدمه توجیهی: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت م...
بازدید : 986 تاریخ درج : 1392/6/31
بازدید : 1019 تاریخ درج : 1390/12/6