2 مورد ( از 1 تا 2)
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ در خصوص فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۳۴۹۲۵/ت۵۱۸۸۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱ هیأت وزیران) سازما...
بازدید : 4619 تاریخ درج : 1394/4/5
ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۹4 مصوبه شماره 161091/ت51735 ه مورخ 1393/12/27   هيئت وزيران در جلسه 27/ ۱۲/ ۱۳۹3 به پيشنهاد شماره169631 مورخ 1393/12/23 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور&n...
بازدید : 11006 تاریخ درج : 1394/1/9