2 مورد ( از 1 تا 2)
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئت وزیران در جلسه 1396/1/20 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور...
بازدید : 1994 تاریخ درج : 1396/1/27
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه 1396/1/20 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانو...
بازدید : 2301 تاریخ درج : 1396/1/27