فایل های پیوستی
تعريف مشاغل تخصصي
: 200-90-32410.pdf این فایل 3234 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بخشنامه در خصوص تعریف مشاغل تخصصی موضوع بند (5) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
ارسال نظر
نویسنده
متن
*