فایل های پیوستی
الحاق یک بند به مصوبه شماره 209190 مورخ 25/10/1390
: 752ت-47702هـ--06-01-1390.pdf این فایل 1630 بار دانلود شده است.
مصوبه 209190-47702-ه213ت هیات وزیران
: 47702-209190--1390-10-25ـ ت213هـ.pdf این فایل 1682 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
مصوبه هیات دولت در خصوص اصلاح بخشنامه فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدی آب و هوا
ارسال نظر
نویسنده
متن
*