فایل های پیوستی
مصوبه افزایش حقوق سال 1392
: Binder1.pdf این فایل 856 بار دانلود شده است.
اصلاحیه نهایی ضریب حقوق سال 1392
: 49040-4161.pdf این فایل 881 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تصويبنامه هيات وزيران در خصوص حقوق مزایای کارکنان دولت در سال 1392
ارسال نظر
نویسنده
متن
*