فایل های پیوستی
مصوبه نهایی افزایش ضریب حقوق سال 1392
: 49040-4161-1.pdf این فایل 1380 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اصلاحیه نهایی تصويبنامه هيات وزيران در خصوص حقوق مزایای کارکنان دولت در سال 1392
ارسال نظر
نویسنده
متن
*