نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اصلاحیه تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با پرداخت فوق العاده شغل موضوع بند (۵) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ در خصوص فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره ۳۴۹۲۵/ت۵۱۸۸۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۱ هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۳ /۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- تصویب‌نامه شماره 2941/ت50071هـ مورخ 1393/01/20 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «دستگاه های اجرایی مشمول قانون» جایگزین عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون» می‌شود.

ب- عبارت «حداکثر تا» قبل از عبارت های «(۷۰۰ امتیاز)»، «(۱۵۰۰ امتیاز)» و «(۲۰۰۰ امتیاز)» اضافه می‌شود.

۲- این تصویب‌نامه ازتاریخ ملغی اثر شدن  تصویب‌نامه یاد شده لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رييس‌جمهور

ارسال نظر
نویسنده
متن
*