فایل های پیوستی
اصلاحیه بخشنامه ضریب حقوق
: eslah-zarib95.PDF این فایل 1053 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اصلاحیه ضریب حقوق 1395

اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال 1395 (تصویبنامه شماره 42379/ت52982هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 1395/4/9 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (3) تصویبنامه شماره 29931/ت52982هـ مورخ 1395/3/13 عبارت «از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «شرکت های دولتی» اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

ارسال نظر
نویسنده
متن
*