6 مورد ( از 1 تا 6)
ضوابط تعیین و پرداخت پاداش پایان سال 1395 (عیدی) کارکنان دولت (مصوبه شماره 142059/ت53977هـ مورخ 14/11/1395 هیأت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه 10/11/1395 به پیشنهاد...
بازدید : 766 تاریخ درج : 1395/11/26
ضوابط پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال 1394 به کارکنان دولت (تصویبنامه شماره 153459/ت52888هـ مورخ 21/11/1394 هیأت وزیران) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 18/11/1394 به پیشن...
بازدید : 1235 تاریخ درج : 1394/11/19
شماره 138368/ت51540هـ                           مورخ 1393/11/18  ...
بازدید : 1859 تاریخ درج : 1393/11/19
شماره۱۷۵۱۴۱/ت۵۰۲۳۱هـ مورخ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۵۹۲۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ ...
بازدید : 3133 تاریخ درج : 1392/11/27