فایل های پیوستی
عیدی سال 1390 کارکنان دولت
: ت 47668ه-2277777.pdf این فایل 778 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با پرداخت پاداش آخر سال كارمندان و بازنشستگان دولت (عيدي) 1390
ارسال نظر
نویسنده
متن
*