فایل های پیوستی
عیدی و پاداش پایان سال
: عیدی.df.pdf این فایل 777 بار دانلود شده است.
عیدی و پاداش کارمندان - فایل Pdf
: عیدی و پاداش91.pdf این فایل 766 بار دانلود شده است.
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تصويبنامه هيات وزيران در رابطه با پرداخت پاداش آخر سال كارمندان و بازنشستگان دولت (عيدي)سال 1391 _PDF
ارسال نظر
نویسنده
متن
*