49 مورد ( از 1 تا 20)
اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران د...
بازدید : 527 تاریخ درج : 1395/4/15
احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (بخشنامه شماره 99/93/230 مورخ 1393/9/4 سازمان امور مالیاتی کشور) امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به اجرای قانون جا...
بازدید : 494 تاریخ درج : 1395/2/17
تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 1395/2/12 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1395/2/8 به پیشنهاد شماره...
بازدید : 434 تاریخ درج : 1395/2/17
هیئت وزیران درجلسه مورخ ۹۴/۲/۶ به پیشنهاد شماره ۵۶/۵۴۴۸ مورخ ۹۴/۱/۲۵ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۱ ماده ۳  قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ...
بازدید : 2072 تاریخ درج : 1394/6/1
شماره۱۵۶۸۲۲ مورخ  ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ب...
بازدید : 1230 تاریخ درج : 1393/12/26
شماره ابلاغ : 21804/ت50551هـ                            &nbs...
بازدید : 1636 تاریخ درج : 1393/10/28
هدف 1 .    هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای تجاری است. دامنه کاربرد 2 .      واحد تجاری باید این استاند...
بازدید : 2173 تاریخ درج : 1393/8/1
هدف 1 .   هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نگهداري شده براي فروش و نحوه ارائه و افشاي عمليات متوقف شده است. به طور خاص، اين استاندارد موارد زير را الزامي نموده است: ال...
بازدید : 867 تاریخ درج : 1393/8/1
هدف 1 .    هدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقايسه عملکرد واحدهاي تجاري مختلف در يک دوره گزارشگري و مقايسه عملکرد يک واحد تجاري در دو...
بازدید : 1496 تاریخ درج : 1393/8/1
دامنه‌ كاربرد 1 .         بكارگيري‌ اين‌ استاندارد در حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ الزامي‌ است‌. 2 . ...
بازدید : 897 تاریخ درج : 1393/7/17