1 مورد ( از 1 تا 1)
فرمان مقام معظم رهبري درخصوص سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/11/03 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي...
بازدید : 920 تاریخ درج : 1393/8/25