9 مورد ( از 1 تا 9)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 19/3/1395 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 4/3/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،...
بازدید : 1055 تاریخ درج : 1395/3/23
  ضوابط اجرایی بودجه 94 - مصوبه شماره 753/ت51762ه مورخ 1394/1/11  هیأت‌وزیران در جلسه 9/1/۱۳۹4 به پیشنهاد شماره 172587 مورخ 26/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به ...
بازدید : 2137 تاریخ درج : 1393/12/28
ضوابط اجرايي بودجه سال 1393 (تصويبنامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 هيأت وزيران)   معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷...
بازدید : 1650 تاریخ درج : 1393/1/6
  شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳ه    مورخ ۶/۵/۹۲ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره 20860 مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲  معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل ی...
بازدید : 1195 تاریخ درج : 1392/5/9
بازدید : 1103 تاریخ درج : 1391/3/31
بازدید : 1058 تاریخ درج : 1390/10/29
بازدید : 1017 تاریخ درج : 1390/10/29
بازدید : 1023 تاریخ درج : 1390/10/29