273 مورد ( از 261 تا 273)
ماده ۱۲۱ ـ به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال د...
بازدید : 1371 تاریخ درج : 1390/10/12
ارز ماده ۸۱ ـ به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور: الف ـ دستگاه هاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند: ۱ـ عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب هاي ارزي بانك هاي داخل يا خارج كه...
بازدید : 1171 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده ۶۱ ـ به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، فقط براي يك‌بار سهام ترجيحي اعطاء مي‌گردد. دولت مجاز است به دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات ...
بازدید : 1174 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده ۴۱ـ الف ـ دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎كنند، بر اساس منشور تربيتي نسل جوان و سند ملي توسعه و ساماندهي امور جوانان مصوب دولت ضمن ايجا...
بازدید : 1260 تاریخ درج : 1390/10/12
ماده ۲۱ـ دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‎اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‎هاي انساني، كاهش فا...
بازدید : 1193 تاریخ درج : 1390/10/12
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) فصل اول ـ فرهنگ اسلامي ـ ايراني ماده ۱ ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد ...
بازدید : 1232 تاریخ درج : 1390/10/12
 اصل‏121  ( 1 ) رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏. ...
بازدید : 1093 تاریخ درج : 1390/10/12
 اصل‏81  استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.    اصل‏82  بناها و اموال د...
بازدید : 1029 تاریخ درج : 1390/10/12
 اصل‏41  اتباع‏ خارجه‏ مي‏ توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود...
بازدید : 994 تاریخ درج : 1390/10/12
حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ ‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ ...
بازدید : 1036 تاریخ درج : 1390/10/12
ابلاغیه مورخ 13/8/1382  مقام معظم رهبري در خصوص " سند چشم انداز جمهوري اسلامی ایران  در افق 1404 هجري شمسی"   ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت و تشکر از کوشش آ...
بازدید : 1100 تاریخ درج : 1390/10/8
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت ا...
بازدید : 1171 تاریخ درج : 1390/10/8
بسمه تعالي  بسم الله الرحمن الرحيم   جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران   با سلام و ...
بازدید : 1284 تاریخ درج : 1390/10/8