290 مورد ( از 41 تا 60)
شماره 166431 مورخ 28/12/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شن...
بازدید : 1014 تاریخ درج : 1396/1/1
بازدید : 356 تاریخ درج : 1395/7/10
اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 42383/ت53290هـ مورخ 1395/4/13 هیأت وزیران) وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران د...
بازدید : 604 تاریخ درج : 1395/4/15
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 19/3/1395 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 4/3/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،...
بازدید : 1201 تاریخ درج : 1395/3/23
قانون ماليات های مستقيم با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)   پیشگفتار آخرین اصلاحیه قانون مالیا0ت‌های مستقیم كه در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر به اهمیت...
بازدید : 776 تاریخ درج : 1395/3/7
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱مجلس شورای اسلامی) ماده واحده - قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود: بند ۱- متن زیر ب...
بازدید : 731 تاریخ درج : 1395/3/7
بازدید : 587 تاریخ درج : 1395/3/5
قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده‌ واحده- بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529....
بازدید : 980 تاریخ درج : 1395/2/30