273 مورد ( از 41 تا 60)
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱مجلس شورای اسلامی) ماده واحده - قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح می‌شود: بند ۱- متن زیر ب...
بازدید : 636 تاریخ درج : 1395/3/7
بازدید : 517 تاریخ درج : 1395/3/5
قانون بودجه سال 1395 کل کشور ماده‌ واحده- بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529....
بازدید : 888 تاریخ درج : 1395/2/30
احکام مالیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (بخشنامه شماره 99/93/230 مورخ 1393/9/4 سازمان امور مالیاتی کشور) امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به اجرای قانون جا...
بازدید : 494 تاریخ درج : 1395/2/17
تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 1395/2/12 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1395/2/8 به پیشنهاد شماره...
بازدید : 434 تاریخ درج : 1395/2/17
آیین نامه تبصره (2) ماده (64) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تصویبنامه شماره 14574/ت50559هـ مورخ 11/2/1395 هیأت وزیران) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان ...
بازدید : 482 تاریخ درج : 1395/2/17
آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تصویبنامه شماره 8246/ت50558هـ مورخ 29/1/1395 هیأت وزیران)   وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، ...
بازدید : 553 تاریخ درج : 1395/1/31
قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور (مصوبه مورخ 25/12/1394 مجلس شورای اسلامی) ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشو...
بازدید : 486 تاریخ درج : 1394/12/29
آیین‌نامه اجرایی ماده (68) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (تصویبنامه شماره 162135/ت51508هـ مورخ 9/12/1394 هیأت وزیران) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم، تحقی...
بازدید : 591 تاریخ درج : 1394/12/12