290 مورد ( از 121 تا 140)
  شماره ابلاغ : 17397/1                            &nb...
بازدید : 1531 تاریخ درج : 1393/9/6
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم   سیاست های کلی سلامت ۱ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن...
بازدید : 1095 تاریخ درج : 1393/8/25
فرمان مقام معظم رهبري درخصوص سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/11/03 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان دهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي...
بازدید : 920 تاریخ درج : 1393/8/25
سیاست‌های کلی نظام اداری (مورخ 1389/02/01)   ۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی. ۲- عدالت محوری در جذب، تداوم...
بازدید : 936 تاریخ درج : 1393/8/22
قانون‌ برگزاري‌ مناقصات‌ فصل‌ اول‌ ـ كليات‌      ماده‌1ـ كاربرد:     الف‌ ـ اين‌ قانون‌ به‌ منظور تعيي...
بازدید : 1024 تاریخ درج : 1393/8/15
هدف 1 .    هدف این استاندارد تجویز نحوه گزارشگری مالی و افشای مزایای بازنشستگی کارکنان در واحدهای تجاری است. دامنه کاربرد 2 .      واحد تجاری باید این استاند...
بازدید : 2314 تاریخ درج : 1393/8/1
هدف 1 .   هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداري داراييهاي نگهداري شده براي فروش و نحوه ارائه و افشاي عمليات متوقف شده است. به طور خاص، اين استاندارد موارد زير را الزامي نموده است: ال...
بازدید : 932 تاریخ درج : 1393/8/1
هدف 1 .    هدف اين استاندارد، تجويز ضوابط تعيين و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقايسه عملکرد واحدهاي تجاري مختلف در يک دوره گزارشگري و مقايسه عملکرد يک واحد تجاري در دو...
بازدید : 1694 تاریخ درج : 1393/8/1
  هدف 1 .    هدف اين استاندارد تجويز روشهاي حسابداري درآمد و مخارج مرتبط با فعاليتهاي ساخت املاک است. موضوع اصلي اين استاندارد، شناخت و تخصيص درآمدها و مخارج فعاليتهاي ساخت املاک...
بازدید : 937 تاریخ درج : 1393/7/19
  هدف 1 .    هدف اين استاندارد تجويز روشهاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل بيمه‌هاى عمومى مستقيم و اتكايى و همچنين افشاى اطلاعات اين نوع فعاليتها در صورتهاى...
بازدید : 1163 تاریخ درج : 1393/7/19
دامنه‌ كاربرد 1 .         بكارگيري‌ اين‌ استاندارد در حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ الزامي‌ است‌. 2 . ...
بازدید : 964 تاریخ درج : 1393/7/17
دامنه‌ كاربرد 1 .         كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي ‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت&z...
بازدید : 925 تاریخ درج : 1393/7/17
مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مباني‌ گزارشگري‌ اطلاعات‌ مالي‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌....
بازدید : 956 تاریخ درج : 1393/7/17