273 مورد ( از 121 تا 140)
دامنه‌ كاربرد 1 .         بكارگيري‌ اين‌ استاندارد در حسابداري‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ الزامي‌ است‌. 2 . ...
بازدید : 897 تاریخ درج : 1393/7/17
دامنه‌ كاربرد 1 .         كاربرد اين‌ استاندارد در حسابداري‌ موارد زير الزامي ‌است‌، مشروط‌ بر اينكه‌ به‌ فعاليت&z...
بازدید : 845 تاریخ درج : 1393/7/17
مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مباني‌ گزارشگري‌ اطلاعات‌ مالي‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌....
بازدید : 886 تاریخ درج : 1393/7/17
مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد، تشخيص‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ و تجويز گزارشگري‌ مالي‌ پاره&z...
بازدید : 792 تاریخ درج : 1393/7/17
دامنه‌ كاربرد 1 .         اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراييها، بدهيها،...
بازدید : 852 تاریخ درج : 1393/7/17
مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه...
بازدید : 1629 تاریخ درج : 1393/7/17
مقدمــه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي&zw...
بازدید : 2768 تاریخ درج : 1393/7/17
پیشگفتار (1)   استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که در تاريخ … توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد ...
بازدید : 2291 تاریخ درج : 1393/7/17
پيشگفتار (1)   استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاريکه در تيرماه 1385 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شمـاره 19 قبلي مي‌شود و الز...
بازدید : 830 تاریخ درج : 1393/7/17
پیشگفتار (1)   استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی که درتيرماه 1385 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است...
بازدید : 1703 تاریخ درج : 1393/7/17
(1)   استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان داراييهاي نامشهودکه در تاریخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است، جایگزین استاندارد حسابداریشماره 17 قبلي و همچنين است...
بازدید : 1135 تاریخ درج : 1393/7/12
(1)   استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنو...
بازدید : 2654 تاریخ درج : 1393/7/11
دلایل تجدید نظر در استاندارد (1)این تجدید نظر با هدف پوشش حسابداری ابزارهای مشتقه، مانند قراردادهای آتی و بهبود الزامات مربوط به حسابداری سرمایه‌گذاریها انجام شده است. تغییرات اص...
بازدید : 5053 تاریخ درج : 1393/7/10
مقدمه‌ 1 .    از جمله‌ اطلاعات‌ مفيدي‌ كه‌ مي‌تواند در تحليل‌ وضعيت‌ مالي‌ واحدتجاري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي&zw...
بازدید : 2362 تاریخ درج : 1393/7/10
  مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ است‌. براساس‌ اين‌ استاندارد، مخا...
بازدید : 2042 تاریخ درج : 1393/7/9
(1)    استاندارد حسابداري شماره 12 با عنوان افشاي اطلاعات اشخاص وابستهکه در تاريخ 30/4/1386 وسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 12 قب...
بازدید : 1857 تاریخ درج : 1393/7/9
پيشگفتار (1)   استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان داراييهاي ثابت مشهودکه در تاريخ 30/4/1386 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 11 قبلي مي&...
بازدید : 1151 تاریخ درج : 1393/7/8
دامنـه‌ كاربرد 1 .         اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي&z...
بازدید : 1060 تاریخ درج : 1393/7/7
مقدمـه‌ 1 .    هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ مرتبط‌ با پيمانهاي‌ بلندمدت‌ در صورتهاي‌ مالي‌...
بازدید : 787 تاریخ درج : 1393/7/7
مقدمـه 1 .    موجودي‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌اي‌ از داراييهاي‌ بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بنابراين‌، ...
بازدید : 1218 تاریخ درج : 1393/7/6