نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 1394

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1394/2/20)

ماده واحده- مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1387/7/8و اصلاحات و الحاقات بعدی آن- تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

ارسال نظر
نویسنده
متن
*